ankieta
Czy w ciągu ostatnich 3 lat ukończył/ukończyła Pan/Pani udział w unijnym projekcie szkoleniowym?
Proszę wskazać jedną odpowiedź.
Tak
Nie, zrezygnowałem/zrezygnowałam z udziału w projekcie